Administratorem Państwa danych osobowych jest w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) jest N-Serwis.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (43-190) ul. Klimczoka 9. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora Danych, lub pocztą elektroniczną na adres email biuro@n-serwis.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z koniecznością realizacji połączeń wideokonferencji, telekonferencji i innych form kontaktu elektronicznego i w zależności od sytuacji mogą być przetwarzane odpowiednio na podstawie:
  a) art. 6.1.c (przepis prawa) w przypadku realizacji zadań określonych przepisami prawa,
  b) art. 6.1.b (strona umowy) w przypadku realizacji zadań określonych umowami i w związku z realizacją tych usług,
  c) art. 6.1.a (zgoda) w przypadku realizacji zadań na które osoba wyraziła zgodę,
  d) art. 6.1.f (usprawiedliwiony cel administratora) w przypadku realizacji zadań przez Administratora Danych w celu umożliwienia realizacji własnych celów i zadań.
 2. Osoba przyjmuje do wiadomości, że usługi będą świadczone drogą elektroniczną, poprzez zastosowanie poczty elektronicznej, telefonicznych połączeń głosowych, i innych form kontaktu elektronicznego.

Komu dane osobowe będą przekazywane

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy.

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 3. W sytuacji kiedy dla konkretnej czynności przetwarzanie odbywa się za poprzez wyrażenie zgody osoba ma prawo tą zgodę wycofać.
 4. Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w pkt 1 powyżej.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargo do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

N-SERWIS.pl Sp. z o.o.
ul. Rzepakowa 4/i/68,
40-547 Katowice
NIP: PL6342833456
Regon: 360170186
KRS: 0000532229