Nasza oferta
Informacja jest jednym z najważniejszych i najcenniejszym z zasobów organizacji. W aktualnym świecie jej ochrona staje się jednym z największych wyzwań.

Wspomagamy w zabezpieczeniu informacji firmowych, tajemnicy przedsiębiorstwa i innych danych chronionych poprzez zastosowanie wewnętrznych procedur i polityk bezpieczeństwa.

Wdrożenie Systemu Zarządzenia Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO27001 stanowi gruntowne podejście do bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem funkcjonujących w organizacji procesów, oraz jej otoczenia.
ISO 27001 (Technika Informatyczna, Techniki Bezpieczeństwa, Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji) jest normą na którą organizacja może się certyfikować, tak aby potwierdzić spełnienie najwyższych wymagań  dotyczących ochrony informacji i danych.

Zalecamy wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO27001 wszystkim organizacjom, które planują w przyszłości ubiegać się o certyfikat, jak również innym podmiotom dla których wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO27001 stanowi wymaganie lub wsparcie prawne.

Nasza firma kompleksowo zajmuje się dostosowaniem i przygotowaniem podmiotów do certyfikacji wykonując działania w obszarze

  • Analizy procesów,
  • Analizy ryzyka i planu postępowania z ryzykiem,
  • Utworzenia dokumentacji i procedur pracy,
  • Dostosowywania i wdrażania zabezpieczeń (również w obszarze IT),
  • Audytów wewnętrznych.

Wszystkie działania dopasujemy do specyfiki działalności , wielkości organizacji podmiotu oraz posiadanej infrastruktury technicznej. Naszym celem jest pełne zrozumienie przez klienta istoty proponowanych przez nas rozwiązań.

Wdrożenie wymagań normy ISO27001 może zostać poszerzone o planowanie ciągłości działania zgodnie z ISO22301 lub zarządzanie jakościowe zgodnie z ISO9001.
Jeżeli organizacja posiada wdrożoną którąś z powyższych norm, nasze prace możemy połączyć w kierunku zbudowania lub rozszerzenia zintegrowanego systemu zarządzania jakością.

Naszym klientom proponujemy zewnętrzny audyt certyfikacyjny prowadzony przez TUV Nord Polska. Wynikiem audytu jest nadanie firmy znaku „Dane chronione”.

Jesteśmy pewni wykonywanych przez nas zadań, dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z możliwościami i korzyściami płynącymi z posiadania znaku TUV „Dane chronione”.

Tym z Państwa którzy nie będą zainteresowani posiadaniem znaku jednostki certyfikującej polecamy ofertę audytów i sprawdzeń wykonywanych przez naszą firmę.

Kontakt

N-SERWIS.pl Sp. z o.o.
ul. Klimczoka 9
40-857 Katowice
NIP: PL6431280869
Regon: 360170186
KRS: 0000532229