Nasza oferta

Wykonujemy audyty i wdrożenia wymagań ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Kompleksowo wdrażamy procedury, dokumentację i zabezpieczenia, aby spełniły wymagania prawne.

Standardowy projekt wdrożeniowy składa się z następujących etapów:

  • wstępny audyt mający na celu zapoznanie się ze specyfiką działalności i przetwarzanymi informacjami,
  • analiza i szacowanie ryzyka,
  • opracowanie brakującej dokumentacji, procedur, polityk,
  • przekazanie raportu z wyszczególnieniem wymagań, stopnia ich spełnienia oraz propozycjami rozwiązania problemów, niezgodności,
  • wsparcie i konsultacje we wdrażaniu zaleceń i dokumentacji w podmiocie.

Wszystkie działania dobieramy indywidualnie dla każdego podmiotu, biorąc pod uwagę rodzaj i profil działalności, wielkość podmiotu oraz posiadaną infrastruktury techniczną. Dokładamy wszelkich starań, aby klient w pełni zrozumiał proponowane przez nas rozwiązania. 

W tym obszarze polecamy Państwu również naszą usługę szacowania ryzyka i planowania ciągłości działania: https://n-serwis.pl/nasza-oferta/analiza-ryzyka-i-plan-ciaglosci-dzialania/

TUV Dane Chronione Naszym klientom proponujemy zewnętrzny audyt certyfikacyjny prowadzony przez TUV Nord Polska. Wynikiem audytu jest nadanie firmie znaku „Dane chronione”.

Jesteśmy pewni wykonywanych przez nas zadań, dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z możliwościami i korzyściami płynącymi z posiadania znaku TUV „Dane chronione”.

Tym z Państwa którzy nie będą zainteresowani posiadaniem znaku jednostki certyfikującej polecamy ofertę audytów i sprawdzeń wykonywanych przez naszą firmę.

Kontakt

N-SERWIS.pl Sp. z o.o.
ul. Rzepakowa 4/i/68,
40-547 Katowice
NIP: PL6342833456
Regon: 360170186
KRS: 0000532229