Nasza oferta
Dla podmiotów publicznych wdrażamy wymagania Ustawy o Informatyzacji Podmiotów Publicznych oraz rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności w zakresie bezpieczeństwa informacji. Dopasujemy procedury, dokumentację i same zabezpieczenia, aby spełniły wymogi prawne. Standardowy projekt wdrożeniowy składa się z następujących etapów:

  • Wstępny audyt mający na celu zapoznanie się ze specyfiką działalności i przetwarzanymi informacjami,
  • Analiza i szacowanie ryzyka,
  • Opracowanie brakującej dokumentacji, procedur, polityk,
  • Przekazanie raportu z wyszczególnieniem wymagań, stopnia ich spełnienia oraz propozycjami rozwiązania problemu,
  • Wsparcie i konsultacje we wdrażaniu zaleceń i implementowaniu dokumentacji.

Wszystkie działania dobieramy do rodzaju działalności i wielkości organizacji oraz posiadanej infrastruktury technicznej. Naszym celem jest pełne zrozumienie przez klienta istoty proponowanych przez nas rozwiązań, aby możliwe było utrzymanie i ulepszenie systemu bezpieczeństwa we własnym zakresie.

TUV Dane Chronione Naszym klientom proponujemy zewnętrzny audyt certyfikacyjny prowadzony przez TUV Nord Polska. Wynikiem audytu jest nadanie firmie znaku „Dane chronione”.

Jesteśmy pewni wykonywanych przez nas zadań, dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z możliwościami i korzyściami płynącymi z posiadania znaku TUV „Dane chronione”.

Tym z Państwa którzy nie będą zainteresowani posiadaniem znaku jednostki certyfikującej polecamy ofertę audytów i sprawdzeń wykonywanych przez naszą firmę.

Kontakt

N-SERWIS.pl Sp. z o.o.
ul. Klimczoka 9
40-857 Katowice
NIP: PL6431280869
Regon: 360170186
KRS: 0000532229