Nasza oferta
Informacja jest jednym z najważniejszych i najcenniejszym z zasobów organizacji, a w aktualnym świecie jej ochrona staje się jednym z największych wyzwań. Wspomagamy w zabezpieczeniu informacji firmowych, tajemnicy przedsiębiorstwa i innych danych chronionych poprzez implementację wewnętrznych procedur i polityk bezpieczeństwa.Indywidualne podejście do każdego projektu gwarantuje najlepsze dostosowanie rozwiązań do konkretnej organizacji i pracujących w niej ludzi, zarówno w ramach firmy jak i w sposób rozproszony.

Wszystkie działania dobieramy do specyfiki działalności , wielkości organizacji i posiadanej infrastruktury technicznej. Naszym celem jest pełne zrozumienie przez klienta istoty proponowanych przez nas rozwiązań, aby możliwe było utrzymanie i doskonalenie systemu bezpieczeństwa we własnym zakresie.

Implementację bezpieczeństwa informacji staramy się prowadzić zgodnie z międzynarodowymi standardami i najlepszymi praktykami w tym zakresie. Preferujemy podejście procesowe w celu precyzyjnego określenia obszarów zabezpieczeń.

Nasze działania zwyczajowo polegają na:

  • Określeniu kontekstu organizacji i zakresu jej działań z uwzględnieniem wymagań klientów,
  • Analizie ryzyka, wpływu biznesowego i ocenie potencjalnych skutków,
  • Określeniu obszarów zabezpieczeń i metod poprawy bezpieczeństwa,
  • Określeniu potencjalnych metod zabezpieczenia wskazanych obszarów,
  • Opisaniu wybranych sposobów zabezpieczenia – tworzenie procedur i instrukcji,
  • Wdrożeniu zabezpieczeń lub wsparcie ze wdrożeniu przez działy IT, administracji, itd,
  • Określeniu obszarów krytycznych podlegających procedurom ciągłości działania i stworzeniu planów ciągłości.

Naszym klientom proponujemy zewnętrzny audyt certyfikacyjny prowadzony przez TUV Nord Polska. Wynikiem audytu jest nadanie firmy znaku „Dane chronione”.Jesteśmy pewni wykonywanych przez nas zadań, dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z możliwościami i korzyściami płynącymi z posiadania znaku TUV „Dane chronione”.

Tym z Państwa którzy nie będą zainteresowani posiadaniem znaku jednostki certyfikującej polecamy ofertę audytów i sprawdzeń wykonywanych przez naszą firmę.

Kontakt

N-SERWIS.pl Sp. z o.o.
ul. Klimczoka 9
40-857 Katowice
NIP: PL6431280869
Regon: 360170186
KRS: 0000532229