Nasza oferta
Obowiązkiem podmiotów z sektora publicznego oraz prywatnego jest dostosowanie do wymagań:
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego ,,RODO”,
  • ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,
  • ustawy z dnia  21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ustawa wdrażająca RODO)
Naszym celem jest wsparcie podmiotów w spełnieniu tych wymagań poprzez następujące działania:
  • audyt procesu przetwarzania danych osobowych,
  • opracowanie niezbędnej dokumentacji przetwarzania danych osobowych,  polityk ochrony danych, m.in. polityki bezpieczeństwa danych osobowych, polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych, rejestru czynności przetwarzaniu i zakresu rejestru kategorii czynności przetwarzania, procedur dotyczących zgłaszania naruszeń ochrony danych,
  • opracowanie klauzul informacyjnych (obowiązku informacyjnego),
  • opracowanie niezbędnych klauzul umownych, umów powierzenia, umów i oświadczeń o zachowaniu poufności, formuł zgód itp.,
  • rekomendacje w zakresie stosowanych zabezpieczeń w obszarze teleinformatycznym (IT), fizycznym i organizacyjnym,
  • szkolenia pracowników z zasad prawidłowego przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Oferujemy również pełnienie przez naszych pracowników stałego nadzoru nad procesem przetwarzania danych osobowych w organizacji jako Inspektor Ochrony Danych lub przeprowadzanie okresowych audytów poprawności przetwarzania danych u Administratora Danych (więcej informacji znajdą Państwo w zakładce: ,,Inspektor Ochrony Danych”).

Nasze działania realizowane są zawsze indywidualnie dla każdej organizacji, z uwzględnieniem jej specyfiki, procesów biznesowych, wielkości, stosowanych standardów oraz posiadanej infrastruktury technicznej. Przy wykonywanych audytach również wykorzystujemy międzynarodowe standardy i dobre praktyki w zakresie ochrony informacji, m.in. CIS, ISO 27002 oraz ISO 29151.

Naszym celem jest pełne zrozumienie przez klienta istoty proponowanych przez nas rozwiązań, aby możliwe było utrzymanie i doskonalenie systemu bezpieczeństwa we własnym zakresie.

Naszym klientom proponujemy zewnętrzny audyt certyfikacyjny prowadzony przez TUV Nord Polska. Wynikiem audytu jest nadanie firmy znaku „Dane chronione”.

Jesteśmy pewni wykonywanych przez nas zadań, dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z możliwościami i korzyściami płynącymi z posiadania znaku TUV „Dane chronione”.

Tym z Państwa którzy nie będą zainteresowani posiadaniem znaku jednostki certyfikującej polecamy ofertę audytów i sprawdzeń wykonywanych przez naszą firmę.

Kontakt

N-SERWIS.pl Sp. z o.o.
ul. Rzepakowa 4/i/68,
40-547 Katowice
NIP: PL6342833456
Regon: 360170186
KRS: 0000532229