Nasza oferta
Dostosowanie do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych jest obowiązkiem każdej firmy przetwarzającej dane osobowe (nawet w minimalnym zakresie, np. swoich pracowników). Wspieramy podmioty w spełnieniu tego wymagania poprzez:

  • Audyt procesu przetwarzania danych osobowych w organizacji,
  • Stworzenie niezbędnej dokumentacji, w tym takiej jak m.in. Polityka Bezpieczeństwa, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym, Rejestr Zbiorów danych osobowych, rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
  • Stworzenie niezbędnych klauzul umownych, umów powierzenia, formuł zgód na przetwarzanie danych, oświadczeń o zachowaniu poufności itp,
  • Rekomendacje w zakresie stosowanych zabezpieczeń zarówno fizycznych jak i organizacyjnych i IT,
  • Szkolenie pracowników z zasad prawidłowego przetwarzania danych osobowych,
  • Każda organizacja jest inna, dlatego zawsze dobieramy dokumentację i proponowane zabezpieczenia do specyfiki działania, wielkości organizacji i posiadanej infrastruktury technicznej. Nasi pracownicy mogą też pełnić stały nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

Klientom proponujemy przejęcie przez naszych pracowników funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji lub okresowe sprawdzenia poprawności przetwarzania danych osobowych dla Administratorów Danych.

Wszystkie działania dostosowujemy do specyfiki działalności , wielkości organizacji podmiotu i posiadanej infrastruktury technicznej. Naszym celem jest pełne zrozumienie przez klienta istoty proponowanych przez nas rozwiązań, aby możliwe było utrzymanie i doskonalenie systemu bezpieczeństwa we własnym zakresie.

Naszym klientom proponujemy zewnętrzny audyt certyfikacyjny prowadzony przez TUV Nord Polska. Wynikiem audytu jest nadanie firmy znaku „Dane chronione”.

Jesteśmy pewni wykonywanych przez nas zadań, dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z możliwościami i korzyściami płynącymi z posiadania znaku TUV „Dane chronione”.

Tym z Państwa którzy nie będą zainteresowani posiadaniem znaku jednostki certyfikującej polecamy ofertę audytów i sprawdzeń wykonywanych przez naszą firmę.

Kontakt

N-SERWIS.pl Sp. z o.o.
ul. Klimczoka 9
40-857 Katowice
NIP: PL6431280869
Regon: 360170186
KRS: 0000532229