Nasza oferta

Powierzenie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (lub stałe doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych) daje każdej organizacji, zarówno z sektora publicznego i prywatnego, możliwość korzystania z kompleksowego potencjału zespołu naszej firmy, w skład którego wchodzą:

 • specjaliści ds. bezpieczeństwa informacji,
 • radcy prawni
 • audytorzy ochrony danych osobowych,
 • audytorzy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • trenerzy i szkoleniowcy,
 • specjaliści i wdrożeniowcy IT, informatyki śledczej i bezpieczeństwa teleinformatycznego.

W ramach powierzenia funkcji Inspektora Ochrony Danych wykonujemy zadania przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych oraz obowiązującego od maja 2018r. unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (,,RODO”, ,,GDPR”):

 • nadzór i sprawdzanie procesu przetwarzania danych osobowych i zabezpieczeń u Administratora Danych,
 • prowadzenie dokumentacji i polityk ochrony danych osobowych,
 • koordynacja procesu analizy ryzyka,
 • informowanie kierownictwa organizacji oraz pracowników przetwarzających dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy przepisów prawa o ochronie danych osobowych,
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych,
 • monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych oraz wewnętrznych regulacji firmy, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, okresowe audyty, sprawdzenia ochrony danych,
 • szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych,
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
 • współpraca z Organem Nadzorczym, tj. Prezesem Urząd Ochrony Danych Osobowych (PUODO) i pełnienie funkcji punktu kontaktowego.

Nasi klienci mogą liczyć dodatkowo na coroczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji oraz bezpłatne wsparcie w zakresie Cyberbepieczeństwa.

Kontakt

N-SERWIS.pl Sp. z o.o.
ul. Rzepakowa 4/i/68,
40-547 Katowice
NIP: PL6342833456
Regon: 360170186
KRS: 0000532229