Zapewnij bezpieczeństwo swojej jednostce samorządu terytorialnego!

Program ten ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmocnienie ich zdolności do skutecznego zapobiegania incydentom w dziedzinie cyberbezpieczeństwa oraz efektywnego reagowania na nie.

Realizacja tego programu ma przynieść wiele korzyści, takich jak:

 1. Wdrożenie lub aktualizacja polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI) w JST, co zwiększy ogólny poziom ochrony informacji.
 2. Wdrożenie środków zarządzania ryzykiem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, co pozwoli lepiej kontrolować potencjalne zagrożenia.
 3. Wdrożenie mechanizmów i środków, które zwiększą odporność JST na ataki z przestrzeni cybernetycznej, gwarantując większe bezpieczeństwo danych.
 4. Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji pracowników JST, szczególnie tych kluczowych z punktu widzenia wdrożenia SZBI w urzędzie. To pomoże w skuteczniejszym zarządzaniu bezpieczeństwem informacji.
 5. Przeprowadzenie audytów SZBI w JST, które potwierdzą uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia, co jest kluczowe dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa informacji.

Oferta Wsparcia Dla Samorządów w Realizacji Programu
Cyberbezpieczny Samorząd

Jako firma jesteśmy gotowi wesprzeć samorządy w realizacji tego programu, oferując szeroki zakres usług. Nasza ekspertyza obejmuje:

 1. Audyty:
  • Audyty powdrożeniowe.
  • Audyty systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  • Audyty zgodności z Krajowymi Ramami Interoperacyjności (KRI).
  • Audyty zgodności z Ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.
  • Audyty zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO).
 2. Wdrożenia SZBI (Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji):
  • Wdrażanie SZBI.
 3. Testy penetracyjne i analiza podatności:
  • Okresowe testy podatności w ramach stałej umowy.
  • Coroczne testy podatności systemów IT (wewnętrzne i zewnętrzne).
  • Coroczne testy penetracyjne systemów IT oraz aplikacji (wewnętrzne i zewnętrzne).
 4. Analiza ryzyka i ciągłość działania:
  • Okresowa ocena ryzyka teleinformatycznego.
  • Okresowa ocena ryzyka bezpieczeństwa informacji oraz danych osobowych.
 5. Szkolenia:
  • Szkolenia z zakresu Cyberbezpieczeństwa.
  • Warsztaty (case study) z zakresu Cyberbezpieczeństwa.
  • Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa Pracy Zdalnej.
  • Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych.
  • Szkolenia z zakresu Ochrony Danych Osobowych.
  • Szkolenia z zakresu postępowania z incydentami.

W ramach tego programu jesteśmy gotowi dostarczyć te usługi samorządom, pomagając w wzmocnieniu bezpieczeństwa informacji oraz zwiększeniu odporności na zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem.

Razem na Rzecz Bezpieczeństwa Informacji w Samorządzie!

Jeśli jesteście zainteresowani naszym wsparciem w realizacji programu „Cyberbezpieczny Samorząd”, serdecznie zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na Wasze pytania i wyjaśnić szczegóły oferowanych usług. Razem możemy wzmocnić bezpieczeństwo Waszych danych i systemów informatycznych.

Z przyjemnością czekamy na Wasz kontakt!

Kontakt

N-SERWIS.pl Sp. z o.o.
ul. Rzepakowa 4/i/68,
40-547 Katowice
NIP: PL6342833456
Regon: 360170186
KRS: 0000532229