Sprawdzenie zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych obejmuje sprawdzenie wszystkich wymagań firmy względem samej ustawy oraz wydanej do niej rozporządzeń wykonawczych. W ramach standardowego sprawdzenia wykonujemy :

  •  Przegląd dokumentacji : polityki bezpieczeństwa, wewnętrzne procedury, regulaminy, formularze, na których zbierane są dane osobowe itp.
  • Przegląd umów z firmami zewnętrznymi, które mają dostęp do danych osobowych,
  • Badanie zabezpieczeń fizycznych,
  • Przegląd i testowanie zabezpieczeń IT,
  • Analizę procesu przetwarzania danych w tym także ich udostępniania.

Zakres i sposób realizacji sprawdzenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 29.05.2015r. poz. 745) oraz zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 2015r. poz. 2135) w szczególności art. 36 Ustawy obejmujący między innymi weryfikację procesów przetwarzania danych osobowych :

  • z zasadami o których mowa w art. 23-27 i art. 31-35 ustawy;
  • z zasadami dotyczącymi zabezpieczenia danych osobowych, o których mowa w art. 36, art. 37-39 ustawy oraz przepisach wydanych na podstawie art. 39a ustawy;
  • z zasadami przekazywania danych osobowych, o których mowa w art. 47-48 ustawy;
  • z obowiązkiem zgłoszenia zbiorów danych do rejestracji i jego aktualizacji, jeżeli zbiór zawiera dane o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy.

Po sprawdzeniu klient otrzymuje szczegółowe sprawozdanie będące zapisem wszystkich obowiązków względem ustawy oraz opisem stopnia ich spełnienia przez organizację. W raporcie staramy się proponować przykładowe rozwiązania, jak przywrócić stan zgodny z prawem.

W ramach projektu możemy także wytworzyć brakującą dokumentację ochrony danych osobowych i przeprowadzić szkolenie dla pracowników.

Zapraszamy do działu Wdrożenia

 


TUV Dane Chronione

Naszym klientom proponujemy zewnętrzny audyt certyfikacyjny prowadzony przez TUV Nord Polska. Wynikiem audytu jest nadanie firmy znaku "Dane chronione".

Jesteśmy pewni wykonywanych przez nas zadań, dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z możliwościami i korzyściami płynącymi z posiadania znaku TUV „Dane chronione”

 


Tym z Państwa którzy nie będą zainteresowani posiadaniem znaku jednostki certyfikującej polecamy ofertę audytów i sprawdzeń wykonywanych przez naszą firmę.