Jako jeden z nielicznych Partnerów Microsoft wykonujemy audyty legalności oprogramownaia SAM "Software Asset Managenent" certyfikowane przez Microsoft, które po pozytywnym zakończeniu działań kończą sie wydaniem certyfikatu legalności oporgramownaia przez firmę Microsoft

Zaprszamy do współpracy.