Audyt teleinformatyczny jest usługą polegającą na weryfikacji wdrożonych zabezpieczeń i konfiguracji infrastruktury IT. W wyniku audytu teleinformatycznego możecie Państwo ocenić skuteczność stosowanych zabezpieczeń na wypadek utraty ciągłości działania, wystąpienia incydentów takich jak utrata danych. Audyt teleinformatyczny dotyczy głównie obszarów technicznych z uwzględnieniem kontekstu organizacji.

W ramach audytu infrastruktury IT wykonujemy :

 • Analizę posiadanego sprzętu IT (w tym np. komputery, drukarki, sprzęt sieciowy),
 • Analizę sposobu wykorzystania posiadanego sprzętu oraz jego obciążenia,
 • Stanu i zapotrzebowania na licencje,
 • Inwentaryzacje danych, lokalizację, sposoby współdzielenia i wykorzystania,
 • Analizę konfiguracji usług i systemów,
 • Audyt zabezpieczeń systemów i usług,
 • Zabezpieczenia antywirusowe, antyspamowe, IDS, IPS, DLP
 • Wskazanie błędów konfiguracyjnych i implementacyjnych,
 • Analizę przyczyn powstawania problemów i incydentów.

Audyt teleinformatyczny możemy oprzeć na:

 • Regulacjach i politykach wewnętrznych organizacji,
 • Regulacjach i wymaganiach prawnych,
 • Wymaganiach stron trzech (np. kontrahentów, dostawców itd.)

Nasze audyty wykonujemy w oparciu o międzynarodowe standardy jak ISO 27001, ISO 22301, ISO 20000, wytyczne ISACA (CISA), OWASP i inne.

Audyt taki będzie obejmował stopień spełnienia i skuteczności wdrożonych wymagań. Wynikiem każdego audytu jest raport obejmujący analizowane obszary, wraz z określeniem niezgodności i propozycją ich rozwiązania. Do podstawowych korzyści z wykonania audytu teleinformatycznego można zaliczyć :

 • Wzrost bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego,
 • Udoskonalenie środowiska teleinformatycznego,
 • Ujednolicone podejście do zarządzania zasobami,
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
 • Możliwe zwiększenie wydajności środowiska teleinformatycznego.

Wynikiem każdego audytu jest raport przeglądu wykonanych działań wraz z określeniem stopnia spełnienia wymagań i skuteczności przyjętych rozwiązań. Dodatkowo otrzymacie Państwo propozycję działań w następstwie wskazanych zaleceń.

 


TUV Dane Chronione

Naszym klientom proponujemy zewnętrzny audyt certyfikacyjny prowadzony przez TUV Nord Polska. Wynikiem audytu jest nadanie firmy znaku "Dane chronione".

Jesteśmy pewni wykonywanych przez nas zadań, dlatego zachęcamy Państwa do zapoznania się z możliwościami i korzyściami płynącymi z posiadania znaku TUV „Dane chronione”

 


Tym z Państwa którzy nie będą zainteresowani posiadaniem znaku jednostki certyfikującej polecamy ofertę audytów i sprawdzeń wykonywanych przez naszą firmę.