WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) -  wytyczne dostępności stron internetowych dla potrzeb osób niepełnosprawnych jest standardem określającym „czytelność” serwisu WWW dla osób niepełnosprawnych. N Należy również pamiętać że od 2012 roku wytyczne WCAG w wersji 2.0 zyskały status międzynarodowej normy ISO 40500:2012

Wdrożenie wytycznych WCAG sprawi, że treść stron WWW stanie się bardziej dostępną dla szerszego grona użytkowników niepełnosprawnych, w tym dla osób niewidomych i słabowidzących, głuchych i niedosłyszących, osób mających trudności w uczeniu się, osób z ograniczeniami kognitywnymi, niepełnosprawnych ruchowo, z zaburzeniami mowy, nadwrażliwością na światło, oraz osób z niepełnosprawnościami złożonymi. Wprowadzenie wytycznych w życie, sprawi również, że treści internetowe będą bardziej przyjazne dla każdego innego użytkownika.

Oferujemy Państwu audyt, serwisu pod kątem zgodności z WCAG 2.0. Elementami audytu są między innymi:

 • Postrzegalność
  • Alternatywa w postaci tekstu,
  • Media zmienne w czasie,
  • Możliwość adaptacji,
  • Możliwość rozróżnienia,
 • Funkcjonalność
  • Dostępność z klawiatury, różnych źródeł podawania zapytań,
  • Wystarczająca ilość czasu na obsłużenie zadania,
  • Projekt treści nie prowokujący ataków (np. padaczki),
  • Możliwość nawigacji po serwisie,
 • Zrozumiałość
  • Możliwość odczytania treści,
  • Przewidywalność działania serwisu,
  • Pomoc i wsparcie dla użytkownika przy wprowadzaniu informacji,
 • Solidność
  • Kompatybilność z obecnymi oraz przyszłymi programami użytkowników, w tym z technologiami wspomagającymi.


Wynikiem naszej pracy jest raport, w którym opisane są poszczególne nieprawidłowości wraz z propozycjami rozwiązań napotkanych błędów.


Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą testów penetracyjnych systemów WWW dostępną w dziale "Testy penetracyjne i podatnościowe systemów IT"